Translate

Auto van de toekomst - "Meer met minder"

Raar eigenlijk dat Nederland geen rol speelt of ambieert in de autoindustrie. Nog geen procent van de auto's die hier worden verkocht, wordt in Nederland gemaakt. Laat staan dat Nederland enige rol van betekenis vervult op exportmarkten. Waarom raar? Omdat Nederland in wezen een uitgelezen positie heeft. Brandstofprijzen zijn hier zo'n beetje het hoogst van heel Europa. Ruimte is beperkt en de files navenant groot. Emissies zijn een factor van belang in een land waar mensen zo dicht op elkaar leven. Autobezit is nog altijd groeiende. Wat in Nederland speelt, speelt ook elders op de wereld. Ergo: een vervoersmiddel dat schoon, energiezuinig en betaalbaar is, zal hoge ogen scoren. Goed, dat beweren meer fabrikanten van hun kleine auto's. Voeg daarom opvallend ander design, meer veiligheid en comfort dan waar deze fabrikanten mee komen eraan toe, en het kan de geboorte van iets moois zijn - wat bovendien veel innovatie, banen en economische spin-off kan opleveren.

Er wordt veel geklaagd in Nederland, veel naar de mond gepraat, mooie intenties als innovatie en duurzaamheid in fraaie oneliners slechts met de mond beleden. Het moet een keer echt over ideeën gaan, om doorwrochte voorstellen en kansrijk initiatief zou je zeggen. Het klinkt een beetje als Al Gore, maar ons verbeelden hoe wij in de toekomst zouden terugkijken naar ‘de huidige tijd’ waarin we met bepaalde problemen werden geconfronteerd, kan nieuw perspectief bieden. Steeds meer mensen trekken naar de stad. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn nauw met elkaar verweven. Het U.K. innovatienetwerk heeft net een Future Cities Special Interest Group in het leven geroepen om alle relevante aspecten in kaart te brengen en daar nieuwe initiatieven op te ontplooien. 


Afbeeldingsresultaat voor oil rig

Files, fijnstof, dure olie
Tot verrassing van velen blijkt Nederland er in vergelijking met andere landen matigjes voor te staan. Volgens het CPB groeit onze economie nauwelijks. Qua innovatie is het povertjes gesteld. Politici en media zijn meer gefocust op bezuinigingsmaatregelen dan aandacht te geven aan hoe met frisse voorstellen de koek met elkaar te vergroten. Dat is jammer. In zijn algemeenheid betekent met iets nieuws komen... aanzet geven tot dingen die ontworpen, gemaakt en geëxporteerd worden, en nieuwe markten aanboren. Gebruik van de auto is van directe invloed op energieverbruik en onze leefomgeving. Transport, de personenauto inbegrepen, is bijna volledig aangewezen op dure olie die we vaak uit conflictgebieden halen. In Nederland wonen en werken mensen dicht op elkaar. Files betekenen meer uitstoot. Het aantal sterfgevallen als gevolg van fijnstof bedraagt een veelvoud van het aantal verkeersdoden.

Overcapaciteit
Je zou zeggen een ‘mooie basis’ om in de wereld een prominentere rol te kunnen spelen op gebied van mobiliteit. Want autofabrikanten doen nauwelijks iets aan de problemen die gemoeid zijn met het autogebruik. Files zijn iets voor de overheid en de gestegen efficiency van brandstofmotoren heeft zich primair vertaald in betere prestaties en nauwelijks in een lager praktijkverbruik. Dat auto’s zwaarder worden, is daar mede debet aan. Elektrische voertuigen zijn duur om te ontwikkelen en te maken, en worden alleen verkocht dankzij allerlei vrijstellingen. Kortom, de auto zelf mag wel eens onder de loep. Er zijn meer ontwikkelingen die daartoe aanleiding geven. De autoverkoop zit in een dal en de concurrentie is moordend. Peugeot gaat 8000 werknemers ontslaan. Volgens het Amerikaanse Bloomberg heeft de overcapaciteit alleen al in Europa de omvang van 2 miljoen auto's bereikt, een kostenpost van 7,4 miljard jaarlijks. *
De crisis schept de kans om de auto her uit te vinden
Of zoals Amerikanen plegen te zeggen: "never ever let a good crisis go to waste". Op meer van hetzelfde zit niemand te wachten. Moet ook wel, want de auto krijgt er concurrentie bij uit nog onvermoede hoek. Dat zit zo. Contacten onderhouden was vroeger het domein van de auto. Niet langer. Jezelf fysiek verplaatsen (de auto) zal moeten concurreren met andere vormen van bereikbaarheid en media. Mobiel internet en ‘het nieuwe werken’ leiden tot meer leegstand van kantoren (aug. 2012: 7,6 miljoen m2)** en kunnen op termijn tot minder woon-werkverkeer leiden. Beleggers die vaak voor miljarden zullen moeten afboeken op hun kantorenbestand, zijn sowieso aan een herbezinning toe. De laatste jaren is veel verdampt door dubieuze beleggingen of heeft de jacht naar rendement van voor de oude dag weggezet geld (lijfrentes) bijgedragen aan de inflatie van beursaandelen, en zelfs de kredietcrisis. Nederland is een enorme netto kapitaal exporteur.*** Vraag is of er niet wat meer kan worden geïnvesteerd in kansrijke bedrijvigheid in eigen land. Worden we allemaal beter van. Soms liggen nieuwe kansen vlak voor onze neus, maar zitten we te dicht op waar we dagelijks mee bezig zijn om ze in het juiste perspectief te kunnen zien. Dingen doen omdat ze altijd zo gedaan zijn of omdat de rest het zo doet maakt afhankelijk.

Verdienmodel
De autoindustrie wordt gezien als de belangrijkste maaksector en exportmotor die een land rijk kan zijn. Op elke medewerker in dienst van een automerk zijn vijf tot tien banen daarbuiten aan verbonden. In het geval van Duitsland, goed voor ruim eenderde van alle in ons land verkochte auto’s (gezamenlijke waarde ruim 5 miljard euro jaarlijks), gaat het om miljoenen banen, verdeeld over meerdere succesvolle merken. VAG (VW, Audi, Porsche en meer), BMW en Mercedes scoorden recordwinsten over 2011****: bij elkaar ruim 30 miljard euro. En de vakbond IG Metall zorgt er wel voor dat er niet aan een nullijn hoeft te worden gedaan – inzet voor dit jaar: 6,5% loonsverhoging! Na een koophuis vormt de koop van een auto voor de meeste mensen de grootste aanschaf die zij plegen. Een vergelijking: nu denken woningbouwcorporaties er over om op alle huurhuizen zonnepanelen aan te brengen. Dat zijn enorme investeringen met een lange terugverdientijd. Best opmerkelijk. Het energieverbruik van de auto is namelijk vergelijkbaar of kost in veel gevallen zelfs meer dan dat van verwarming, verlichting en apparaatgebruik in huis bij elkaar genomen.

Asfalt kun je niet exporteren
Van werken aan de ‘auto van de toekomst’ kan een land als geheel baat hebben in de zin van banen, innovatie, een beter milieu, maar ook... export. Want er zijn natuurlijk meer landen die kampen met dure energie, toename van het verkeer en verslechtering van het leefmilieu. Er kan zoveel meer dan de focus op banenbehoud, en het hoeft voorshands niet veel te kosten. Elk geval lang niet zoveel als meer wegen aanleggen, iets waar veel overheden hun toevlucht toe zoeken om de economie te stimuleren. In een 24-uurseconomie komt 5 werkdagen maal 4 uur spitsverkeer over een hele week gemeten neer op 12 procent. Zonde om voor dat percentage alleen te denken aan meer asfalt om files het hoofd te bieden. Het pleegt meer verkeer aan te trekken en verleidt mensen om verder van hun werk te gaan wonen, waardoor ze weer meer kilometers moeten maken. En asfalt kun je niet exporteren. Hetzelfde geldt voor de HSL – kosten: 7 miljard.Groen ondernemen met steun van Europa
Veel fabrikanten zijn bezig met de downsizing van motoren en met elektrische aandrijving. Maar waarom niet slimmer werk maken van auto’s zelf structureel lichter en daarmee ‘groener’ maken? Wil ‘het medium auto’ competitief blijven, zouden we ons om te beginnen dienen af te vragen waarom praktisch iedere auto 15 tot 25 keer zoveel moet wegen als de vaak enig inzittende en aan energie meer kost dan een woonhuis. Beschouw het als een grondhouding voor innovatief ondernemen daar waar de gevestigde autoindustrie openingen laat of traag reageert op nieuwe ontwikkelingen. Zo komt bijvoorbeeld het 'cradle to cradle' denken een stuk dichterbij. Als een producent het goed speelt, zit er ook funding door de EIB (Europese Investeringsbank) in. Europa wil namelijk ‘meer werk maken’ van greening the economy nu de werkloosheid sterk oploopt en investeringen vanwege bezuinigingen achterwege blijven. 

Het is eigenlijk simpel ~ "iPhone On Wheels" (klik aan)
Duitsland maakt dingen waar vraag naar is in de wereld. Zouden we ook moeten doen. Blijven we kijken en alleen maar praten over onze oosterburen als motor van de Europese economie of gebruiken we onze inventiviteit? Komt hieruit een auto voort die 1 op 30-50 haalt, zonder dure, zwaar te subsidiëren hardware, dan zal er in veel landen vraag naar zijn. Als deze ook nog eens unique selling points heeft, dan lijkt afzet gegarandeerd. Volgens Chris Bangle, voormalig hoofd design van BMW, kan de auto van de toekomst er heel goed anders uitzien dan we gewend zijn, simpelweg omdat jonge mensen er andere ideeën en prioriteiten op na houden. Social media en smart phones zijn effectieve en vooral veel goedkopere media als mensen elkaar willen bereiken.

Auto en automobiliteit ‘kunnen’ op een manier waar automobilisten, overheid, gemeenschap en producent voordeel bij hebben: efficiënter, kostenbesparender, milieuvriendelijker, met meer Fahrvergnügen zelfs.

Ralph Panhuyzen, 2012 (updated 2013)
Auteur De M-factor. Mobiliteit, nu, straks en later (ISBN-13: 978-90-442-0015-7)
Auctor intellectualis new-isetta.com
(voertuigconcept is OHIM gereg. / auteursrecht van toepassing op tekst en beeld)

* Dat was 2011. Volgens de ACEA zou dat inmiddels verdrievoudigd zijn! In een jaar tijd. Terwijl 18 miljoen auto's gemaakt kunnen worden, wordt slechts 12 miljoen verkocht.
** De verwachting is dat de kantoorleegstand tegen de 10 miljoen vierkante meter gaat bedragen voordat de rek eruit is.
*** Belegd vermogen van Nederlandse pensioenfondsen rond de 1000 miljard. Daarvan wordt slechts 14% belegd in Nederland! Grootste deel ervan in staatsobligaties en vastgoed.
**** April 2013: Winsten van de Duitse autofabrikanten hebben over 2012 wederom records gebroken, en bedragen tegen de 50 miljard!


~